ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ

ΑΦΜ : 094504656

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ